I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. W III etapie w ramach wsparcia zaplanowano przeprowadzenie zajęć modelowych w każdej z 10 placówek. Zajęcia te są prowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. przez nauczycieli specjalistów wchodzących w skład Zespołu SCWEW. Uczestniczą w nich dzieci/uczniowie i nauczyciele przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych. Dotychczas specjaliści przeprowadzili zajęcia z wychowania przedszkolnego, historii, integracji sensorycznej, bilateralnej integracji, logopedii, terapii ręki. Obserwacje zajęć modelowych oraz spotkania służące ich omówieniu stały się okazją do wymiany doświadczeń przez nauczycieli, zaprezentowania metod i form pracy przydatnych w kształceniu osób o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Galeria zdjęć poniżej.

Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
received_312788027705158 20220509_133021 IMG_20220427_121044_resized_20220525_072316994 received_387556259998023 20220427_114917

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”