I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Specjaliści SCWEW w I LO
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą ma w swoim zespole specjalistów, którzy zgodnie z założeniami Modelu SCWEW wspierają pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w planowaniu i realizacji działań na rzecz edukacji włączającej. Mogą oni brać udział w diagnozowaniu potrzeb dzieci, planowaniu pomocy dla nich, dobieraniu właściwych metod pracy w grupie zróżnicowanej i innych działaniach o charakterze wspierającym. Specjaliści SCWEW: pani Kamila Błażejczyk oraz pani Aneta Romańska przeprowadziły z uczniami I LO zajęcia modelowe. Celem zajęć była praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami. Uczniowie mogli zapoznać się z różnorodnymi formami pracy w przypadku rozmaitych niepełnosprawności, właściwą organizacją zajęć oraz budowaniem przyjaznego klimatu sprzyjającego nauce i rozwojowi. Wiele propozycji i wskazówek młodzi ludzie mogą wykorzystać w codziennym życiu, pracując nad zniwelowaniem własnych deficytów. Dziękujemy!


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”