I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Nauczyciele specjaliści ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wchodzący w skład Zespołu SCWEW w dniu 27.05.2022 r. przeprowadzili w ramach projektu zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku. Zajęcia wychowania przedszkolnego z elementami czytania metodą Glenna Domana odbyły się w grupie pięciolatków. Zaprezentowano również elementy terapii ręki i terapii ustno-twarzowej. Podczas spotkania wstępnego z nauczycielami tamtejszej placówki zapoznano zebranych z celami, tematyką i planowanym przebiegiem zajęć. Po zajęciach omówiono poszczególne ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcjonowanie dzieci. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami i opiniami. Mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych terapii oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci. W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Kasperowicz - lider w SCWEW w Węgrowie oraz Pani Sylwia Herod - wizytator z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ekspert merytoryczny w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, która monitorowała realizację działań SCWEW w Węgrowie.

Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
283797704_3165301667018545_3013635982188508897_n 284096974_3132797910268211_1873224274520164067_n 284207143_1195800617921866_719886164293702759_n 284337247_1666504850396885_1071779328927670777_n 284394763_689699709001013_619291096574868696_n


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”