I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

W celu wypełnienia deklaracji maturalnej należy zapisać dokument PDF (POBIERZ STĄD), wypełnić, a następnie przesłać na adres : lowegrow.matura@gmail.com.
Nazwa pliku jak i tytuł wiadomości to: klasa, nazwisko, imię (np. 3B Nowak Jan).

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW należy wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11)

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 roku

Szczegółowe informacje i procedury egzaminu maturalnego można śledzić na bieżąco na stronie Centalnej Komisji EgzaminacyjnejINFORMACJE DLA POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI MATURALNE

Absolwenci, którzy chcą poprawić wyniki maturalne mogą również za pośrednictwem Formularza online dla poprawiających wyniki maturalne wypełnić deklarację maturalną i przesłać ją na adres: lowegrow.matura@gmail.com.
Czas na złożenie deklaracji dla poprawiających wyniki maturalne upływa z dniem 7 lutego 2021 roku.
Absolwenci poprawiający wyniki maturalne w polu "nr w dzienniku" wpisują dowolną liczbę. Nazwa pliku deklaracji maturalnej powinna zawierać "1 Nazwisko Imię.pdf" np. 1 Nowak Jacek.pdf
Absolwenci, którzy złożyli deklaracje w celu przystąpienia do matury w 2021 r. mogą telefonicznie sprawdzić czy ich dane zostały prawidłowo zaimportowane. Telefon 25 7924424.