I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

O szkole...

O szkole

gif

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie znajduje się
przy ul. A. Mickiewicza 3.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach.
W głównym budynku
(na zdjęciu) znajduje się:

5 pracowni języka polskiego
4 pracownie języka angielskiego *
1 pracownia języka niemieckiego *
1 pracownia języka francuskiego *
1 pracownia języka rosyjskiego *
3 pracownie matematyczne
1 pracownia fizyczna
1 pracownia chemiczna
1 pracownia geograficzna
1 pracownia biologiczna
1 pracownia historyczna
1 pracownia wos-u
1 pracownia p.o. i podstaw przedsiębiorczości
1 pracownia informatyczna wyposażona w 9 stanowisk komputerowych
sala gimnastyczna
biblioteka
świetlica
radiowęzeł
sklepik
gabinet medyczny, w którym opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka
gabinet pedagoga szkolnego

* Zajęcia są prowadzone w małych grupach.

Poszczególne pracownie są dobrze wyposażone w podręczny księgozbiór i pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt audiowizualny (kolorowe telewizory, magnetowidy, DVD, magnetofony, rzutniki pisma).

W pawilonie znajduje się:
Jedna pracownia informatyczna wyposażona w
15 stanowisk komputerowych.