I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.
Społeczność I LO w Węgrowie włączyła się w obchody tego dnia. Niebieski kolor królował na naszych korytarzach. Obok gazetek poświęconych tematyce autyzmu, w budynku pojawiły się kody QR umożliwiające zdobycie lub pogłębienie wiedzy na temat tego zaburzenia. Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się również do corocznie organizowanej przez SOSW akcji „Nie zarażę cię autyzmem, ale mogę optymizmem”, biorąc udział w happeningu odbywającym się w centrum miasta.Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”