I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

11 maja, w ramach realizacji projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, odbyło się w I LO spotkanie z panem Markiem Michalakiem - pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem akademickim, działaczem społecznym, autorem licznych publikacji o wychowaniu i prawach dziecka. Pan Marek Michalak to Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Kawaler Orderu Uśmiechu, inicjator uchwalenia przez Sejm Roku Janusza Korczaka (2012), Roku Ireny Sendlerowej (2018) i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Doprowadził do licznych zmian w prawie lepiej zabezpieczających dobro dziecka (m.in. wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci)
Dwa spotkania: z uczniami oraz z nauczycielami węgrowskich szkół stały się okazją do rozmowy o tym, co jest ważne w życiu, jakie wartości mogą łączyć dorosłych i dzieci. Gość zwrócił uwagę na prawa dziecka oraz rolę, jaką może odegrać nauczyciel w kształtowaniu tożsamości młodego człowieka. Nie zabrakło informacji o autorytetach i pomysłów na budowanie dobrych relacji między dziećmi i dorosłymi.

Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
20220511_100137 20220511_100344 20220511_101107 20220511_101127 20220511_101133 20220511_102619 20220511_104813 20220511_105132 20220511_105212 mootools gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”