Dziś poniedziałek, 24 stycznia 2022r.
A - / A+

Aktualności

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym
2022-01-22

W Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym (17.01.2022) dziewcząt i chłopców wzięło udział 51 osób (35 chłopców i 16 dziewcząt). W kategorii dziewcząt zwyciężyła Zuzanna Rudnicka (3pt) przed Pauliną Koszewską (3b) i Gabrielą Olędzką (3med). W kategorii chłopców 1 miejsce zajął Kamil Trojanowski (3a), drugie Maciej Wakulicz (3med), trzecie Bronisz Oskar (3med).


Lekcje cyfrowej geografii
2022-01-21

Uczniowie klasy Ibiz i IIbiz realizujący nauczanie geografii w zakresie rozszerzonym uczestniczyli on-line w dwu-modułowym wykładzie połączonym z prezentacją pt. „GIS – cyfrowa geografia. Najbliższa okolica na mapach cyfrowych” prowadzonym przez dr Wojciecha Pokojskiego – adiunkta w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy moduł zajęć odbył się 15 grudnia 2021 r., a jego celem było poznanie podstawowych zasobów, funkcji i zastosowania Systemów In-formacji Geograficznej (anglojęzyczny skrót GIS) w praktyce szkolnej i życiu codziennym. Uczniowie mieli możliwość wykonania zadania domowego polegającego na zobrazowaniu wybranego obszaru w postaci e-map, np. okolicy swojego miejsca zamieszkania, przy wykorzystaniu zasobów wskazanych serwisów internetowych. Drugi moduł zajęć miał miejsce 13 stycznia br. i dotyczył przykładów zastosowania i wykorzystywania interaktywnych map stanowiących zasoby GIS wykonanych różnymi metodami, w tym metodą laserowego skanowania 3D powierzchni terenu i sposobów prezentacji uzyskanych wyników na mapach elektronicznych i numerycznych modelach terenu. Wszyscy uświadomiliśmy sobie, jak duże bogactwo różnorodnych zasobów kryje GIS i jak w praktyczny sposób można niektóre z nich wykorzystać w ramach zajęć edukacyjnych i w życiu codziennym. Zdobyta wiedza i umiejętności dotyczące czytania i analizy map cyfrowych na pewno pomogą nam w przygotowaniu się do czekającego nas w przyszłości egzaminu maturalnego z geografii. Bardzo dziękujemy prowadzącemu za poświęcony czas na przygotowanie i przeprowadzenie tych zajęć.


II stopień LII edycji OLiJP!
2022-01-18

Z radością informujemy, że cztery uczennice naszej szkoły: Patrycja Skibińska z klasy 3d, Dominika Zalewska z klasy 3 humanistycznej, Weronika Skibniewska z klasy 3 humanistycznej oraz Julia Dropia z klasy 2 humanistycznej zakwalifikowały się do zawodów II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wszystkie napisały prace związane z tematem: „Średniowiecze – „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem?” Opiekunkami uczennic są nauczyciele języka polskiego: Iwona Bednarczyk, Katarzyna Sternicka oraz Magdalena Olszewska. Gratulujemy uczennicom i opiekunom!
Życzymy powodzenia w okręgowych zawodach II stopnia, które zostaną przeprowadzone drogą zdalną!


SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej
2021-12-28

Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, służy wprowadzeniu w życie założeń tego modelu na zasadzie pilotażu.

Pojęcie edukacji włączającej rozumiane jest tu jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Główne cele funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą obejmują:
1)przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej
2)zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych 3)poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną
4)wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).

Dane kontaktowe:
tel. 257920161
adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

Projekt
2021-12-21
Czytano: 64 razy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie prowadzi Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Powiat Węgrowski otrzymał grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Działania związane z tworzeniem i prowadzeniem SCWEW wdraża Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Główny cel przedsięwzięcia: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wysokość grantu: 996094,46 złotych.

wiecej

Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce
2021-12-14
W mistrzostwach szkoły w piłce koszykowej dziewcząt zwyciężyła klasa 3pt.

Jesienny spacer 2hum do pomnika powstańców
2021-11-25

Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szybkich
2021-11-23

Uczniowie naszej szkoły zajęli 12 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich w Warszawie. Drużyna wystąpiła w składzie: Jakub Żurawicki, Katarzyna Kodym, Marcin Boczkowski , Aleksandra Żurawicka . W klasyfikacji indywidualnej najlepszy z naszych reprezentantów Jakub Żurawicki uplasował się na 6 miejscu. Gratulujemy!


Paradoksy STW
2021-11-18

W dniu 8 listopada uczniowie z klas trzecich, realizujący rozszerzenie z fizyki uczestniczyli w wykładzie wygłoszonym przez panią dr hab. Katarzynę Grabowską z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pt.: „Paradoksy Szczególnej Teorii Względności – bliźniaki w kosmosie”. Wykład odbył się w ramach zakwalifikowania się szkoły do projektu „Fizyka Pasja Społeczeństwo” prowadzonego przez UW. Pani Doktor wprowadziła słuchaczy w założenia STW oraz wykazała, że nie jest to abstrakcyjna teoria, jedynie dla pasjonatów fizyki. Szczególna Teoria Względności jest niezbędna w nawigacji, technologii GPS oraz współczesnej astronomii.
Po raz pierwszy artykuł Alberta Einsteina o Szczególnej Teorii Względności został opublikowany 26 września 1905 roku w naukowym czasopiśmie "Annalen der Physik". Jako fundament swojej teorii przyjął skończoną, stałą wartość prędkości światła, która nie zależy od ruchu świecącego ciała. Innymi słowy, każdy powinien obserwować zawsze tę samą prędkość światła. Ten postulat naruszył dotychczasowy, absolutny charakter pojęcia odległości i czasu. Biorąc pod uwagę najprostszą zależność wyrażającą prędkość jako stosunek przebytej drogi do czasu, w którym została ona przebyta, Einstein otrzymał dwa zadziwiające efekty. Pierwszy to kontrakcja długości - poruszający się względem nas obiekt okazuje się krótszy, niż wtedy, kiedy spoczywa względem nas. Drugim efektem jest dylatacja czasu w układach poruszających się. Jeśli dokonujemy odczytów pierwotnie zsynchronizowanych zegarów, gdy jeden umieszczony jest w szybkiej rakiecie, a drugi np. na Ziemi, to stwierdzamy, że zegar w rakiecie opóźnia się w stosunku do tego drugiego. Dziś to już nie tylko teoretyczne rozważania. W roku 1971 wysłano w podróż na pokładzie samolotu o prędkości 1200 km/h (co stanowi 0.0001% prędkości światła) niezwykle dokładny zegar cezowy. Po piętnastu godzinach lotu zegar pokładowy pokazał dodatnie przesunięcie czasowe wynoszące 0,047 μs w stosunku do identycznego zegara, który pozostał na Ziemi. Jest to dokładnie wartość przewidziana przez STW.
Organizatorką wykładu i autorem tekstu jest p. Bogumiła Mazurek


Bieg Niepodległości
2021-11-16

W 13 Węgrowskim Biegu Niepodległości uczeń naszej szkoły Mateusz Rudaś zajął 4 miejsce w kategorii Open (czas 6:36), startowało 100 uczestników. Gratulacje.


 Wyswietlono: od 1 do 10 wiadomości z  843     wiecej >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski