I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

We wtorek 29 marca w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt grantowy „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Wydarzenie zostało otwarte przez gościa specjalnego - Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Podczas konferencji p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOZW w Węgrowie przedstawiła proces pilotażowego wdrożenia SCWEW. O roli i znaczeniu edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej mówiła dr hab. prof. ucz. Tamara Zacharuk. Mgr Ewelina Ciarka przygotowała prelekcję na temat optymalizacji narzędzi AAC do możliwości i potrzeb osób za spektrum autyzmu. Uczestnicy konferencji mogli także poznać prototypowe rozwiązanie polegające na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w terapii nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych. To wystąpienie przygotowali: dr Artur Niewiadomski, mgr inż. Kamil Skarżyński i dr Andrzej Sędek.

W wydarzeniu wzięli udział: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, oraz Wicestarosta Węgrowski Marek Renik.Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”