I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Historia SzkołyWĘGROWSKA STULATKA

 

MIĘDZYWOJNIE

 

Dzisiejszy, pierwszy, odcinek historii szkoły poświęcony jest latom 1918–1939.

To właśnie we wrześniu 1918 roku dzięki inicjatywie prezesa węgrowskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej – doktora Karola Szamoty oraz działaczom między innymi Kazimierza Barbasiewicza, Józefa Gołębiewskiego, Melanii Ilczuk, Konstantego Kossolnidzkiego, Czesława Łagowskiego, Lecha Nowackiego Stanisława Wangrata, władze oświatowe w Warszawie wyraziły zgodę na otwarcie szkoły średniej w Węgrowie, której nadano nazwę Gimnazjum Koedukacyjne Polskiej Młodzieży Szkolnej w Węgrowie. Sytuacja placówki była wówczas trudna. Część społeczeństwa sprzeciwiała się założeniu gimnazjum, uważając je za luksus. Także wspólna nauka dziewcząt i chłopców była źle widziana. Natomiast trudności finansowe zostały przezwyciężone dzięki Józefowi Gołębiowskiemu; podarował on na rzecz szkoły dwa domy oraz ogród znajdujący się między ulicą Długą (dzisiaj Kościuszki) a Piwną.

Na „lokal” dla gimnazjum przeznaczono budynek  przy ulicy Ogrodowej (obecnie Mickiewicza), a  wybudowany został przez Zarząd Budowy Szkoły około 1895 roku. W obawie przed konfiskatą szkoły właścicielami hipotecznymi zostali proboszcz parafii w Korytnicy, ksiądz Ignacy Jasiński, właściciel majątku rucheńskiego – Stanisław Łubieński oraz ludwisarz Antoni Włodkowski. Po ich śmierci Ignacy Jasiński przepisał notarialnie całą nieruchomość na rzecz parafii w Węgrowie.

Już na początku października 1918 roku odbyły się egzaminy wstępne,  po których przyjęto ponad stu uczniów do szkoły. Nauka zorganizowana była w czterech oddziałach: wstępnym, pierwszym, drugim i trzecim ośmioklasowego gimnazjum filologicznego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Stefan Czapliński.

W 1920 roku Polska Macierz Szkolna przekazała placówkę Sejmikowi Węgrowskiemu. Wtedy też została zmieniona nazwa placówki na Gimnazjum Koedukacyjne Powiatowego Sejmiku Węgrowskiego w Węgrowie. W tym okresie szkołą kierowali: od 1921–1927 Bonisław Pasławski, Wacław Antosiewicz do roku 1929, a w latach 1929 –1933 Stefan Chrupczałowski.

W 1926 roku pierwszy egzamin dojrzałości złożyło ośmiu abiturientów. Świadectwa maturalne wówczas otrzymali: Helena Bergman, Jan Berliński, Polikarp Grzymała, Longinus Kowalczyk, Leonia Nejman, Marian Rudnik, Lucjan Rusjan oraz Edward Turniak, który później tak opowiadał: „ten, kto miał dobrą maturę, nie potrzebował żadnej protekcji, żeby dostać się na studia.  W mojej klasie ósmej było nas ośmioro i pawie wszyscy dostali się na studia”.

W latach 1929–1933 świadectwo dojrzałości uzyskało już 70 osób. Helena Boryś-Lisowska, maturzystka z 1930 roku, tak wspomina pobyt w szkole:

 Pobyt mój w szkole przypada na lata dwudzieste […]

Kraj był biedny, zniszczony, zacofany […]

Sytuacja szkoły była również nie najlepsza. Brak sal lekcyjnych, brak sprzętu, pomocy szkolnych i biblioteki. Przy tych wszystkich materialnych trudnościach było grono ludzi całkowicie oddanych szkole.

Pamiętam, był mały niepokaźny, profesor historii Jan Ogrodnik, którego sumiaste wąsy i surowość, trzymały nas w rygorze. Ten człowiek […] chciał koniecznie stworzyć bibliotekę. […] Za każdą nieuwagę, za każdą nieprzygotowaną lekcję, za każde spóźnienie czy inne wykroczenie wymierzał […] daninę 5gr. […] po latach z tych właśnie groszówek, dzięki wytrwałości profesora, powstał zalążek biblioteki.

Szkole brak było chóru i orkiestry. Skąd wziąć instrumenty?...a skąd odpowiedniego muzyka? Otóż znalazł się taki […]z zapałem i dobrymi chęciami. Mam na myśli prof. Hipolita Nartanowicza. Zorganizował chór […]; później powstała orkiestra.

 

Od połowy lat dwudziestych poziom nauczania obniżył się, zmniejszała się też liczba uczniów, a szkoła miała trudności finansowe. W 1933 roku Sejmik Węgrowski  zrzekł się prowadzenia placówki i przekazał ją powołanemu specjalnie w tym celu Towarzystwu Szkoły Średniej w Węgrowie. Dyrektor Aleksy Chmielewski w dużej mierze przyczynił się do poprawy warunków nauczania. Placówka otrzymała pomoce naukowe oraz sprzęt muzyczny. Gimnazjum miało już wtedy swoją bibliotekę, świetlicę, a także zapewnioną pomoc lekarza.

W 1935 roku dziekan węgrowski, ksiądz Kazimierz Czarkowski, oddał gmach przy ulicy Ogrodowej (obecnie ulicy Mickiewicza)  w dzierżawę na prowadzenie Gimnazjum Humanistycznego im. Królowej Jadwigi. W 1937 roku dobudowano prawe skrzydło  budynku z czterema salami lekcyjnymi, a z funduszu Komitetu Rodzicielskiego dokupiono plac od strony południowej, aby rozszerzyć boisko szkolne.

Placówka była także zauważana i doceniana w środowisku lokalnym. Szkolne koło teatralne prezentowało mieszkańcom Węgrowa sztuki teatralne, m.in. Dziady Adama Mickiewicza, czy Wesele Stanisława Wyspiańskiego przygotowane przez polonistkę Stefanię Sztaudynger, a szkolna orkiestra dęta grą uświetniała uroczystości miejskie. Uczniowie urządzali popisy gimnastyczne oraz brali udział w imprezach sportowych, które Tadeusz Tomaszkiewicz (matura 1938 r.) opisywał tak:

 

Ale były i festyny sportowe i mecze. W zawodach lekkoatletycznych w Sokołowie, Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej ja pchałem kulą, Starzyński rzucał dyskiem, Roman Figowy skakał wzwyż i dal, Dzidek Nowakowski biegał sprinty, Kokoszka Roman też, Kobyłko średnie dystanse, a Władek Śledziewski długie. A jak był mecz piłkarski – to było święto dla Węgrowa. Widownię tworzyli głównie Żydzi, mieszkańcy Węgrowa, którzy krzyczeli „gol!”. Na swoich meczach nawet wkraczali na boisko. Raz pamiętam mecz w 1937r ze „Strzelcem”; był remis 1:1. Strzelca trenował pan prof. Pisznot od łaciny. To była doba drużyna, bo grali tam nasi koledzy, którzy nie potrafili pogodzić sportu z nauką.

 

 W latach 1926–1939 już 188 abiturientów otrzymało świadectwo dojrzałości.

Ten okres dalszego rozwoju szkoły oraz  najlepszego czasu w życiu młodych ludzi przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

   Ciąg dalszy historii szkoły w następnym numerze.

 

 

Ewa Dmowska

 Materiały publikowane w miesięczniku: "Węgrowskie Bądźmy Razem".

Źródło:

1.       Kołodziejczyk, Szkolnictwo, oświata, życie społeczno-kulturalne, w: Węgrów dzieje miasta i okolic w latach 1441–1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991.

2.       S. Łasek, M. Poławska, S. Kowalczyk, J. Rostek, Aleksy Chmielewski – dyrektor, nauczyciel, towarzysz broni, w: 95 lat Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie, red. K. Księżak, Węgrów 2013.

3.       J. Mielniczek, Szkoła Główna Węgrowska, w: Węgrów, miasto moje, a w nim…, Węgrów 2017.

4.       J. Mielniczek, Szkoła. 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie, Węgrów 1994.

5.       40 lat.  Gimnazjum w Węgrowie 1918–1958. Węgrów 1958.

6.       50 lat Gimnazjum w Węgrowie 1918–1969, Węgrów 1968.

7.       Szkoła wielu pokoleń, red. M. Dębski i in., Węgrów 1998.

 

DYREKTORZY SZKOŁY:

Stefan Czapliński

1919
Bolesław Kłodnicki 1919 – 1920
Bronisław Pasławski 1921 – 1927
Wacław Antosiewicz 1927 – 1929
Stefan Chrupczałkowski 1929 – 1933
Aleksy Chmielewski 1933 – 1939
Stanisław Wangrat 1939 – 1945
Joanna Szczygielska 1945
Maciej Lamparski 1945 – 1947
Bolesław Laskowski 1947 – 1948
Władysław Radliński 1948 – 1951
Zbigniew Sopotnicki 1951 – 1954
Jerzy Pitek 1954 – 1955
Hieronim Krygier 1955
Jadwiga Szluchowa 1956 – 1964
Alojzy Żagan 1964 – 1965
Witold Małkowski 1965 – 1991
Jan Mielniczek 1991 – 1996
Lucjan Jachowicz 1996 – 2001
Mariusz Szczupak 2001 – 2006
Marek Dębski 2006 – 2011
Małgorzata Janiuk 2011 – 2021
Ewa Dmowska 2021 –