I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Fundusze Rady Rodziców

Fundusze RR
Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 100 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm.

Nr konta Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

08 9236 0008 0000 0778 2000 0010