I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Wypożyczalnia w SCWEW w Węgrowie wkrótce rozpocznie swoją działalność
Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie wśród planowanych rodzajów wsparcia kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych zakłada rozpoznanie potrzeb tych placówek w zakresie wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, dokonanie zakupu potrzebnego sprzętu oraz utworzenie i prowadzenie wypożyczalni. W styczniu 2022 r. zakończono realizowany w ramach projektu proces przeprowadzania pogłębionych diagnoz w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem. Informacje zgromadzone w przygotowanych raportach z diagnoz zostały wykorzystane do sporządzenia wykazu najpotrzebniejszego sprzętu specjalistycznego i innych pomocy. Obecnie Zespół SCWEW jest w trakcie dokonywania zakupów i organizowania wypożyczalni. Niebawem placówki ogólnodostępne będą mogły korzystać ze wsparcia SCWEW w Węgrowie w tym zakresie. Wśród działań przewidziana jest także pomoc w doborze sprzętu oraz instruktaże i szkolenia z zakresu jego obsługi. Kadra SCWEW dokłada starań, aby podejmowane działania spełniły w jak największym stopniu oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców oraz przyniosły pozytywne, wymierne efekty.


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

Jednym z ważnych zadań realizowanych w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu
Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest utworzenie
i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Model
funkcjonowania SCWEW zakłada, że taka wypożyczalnia powinna być wsparciem
dla placówek ogólnodostępnych w zakresie wyposażenia dzieci/uczniów w specjalistyczny
sprzęt i pomoce, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe ułatwiające realizację procesu
kształcenia. W SCWEW w Węgrowie wypożyczalnia działa już od kilku miesięcy,
a placówki uczestniczące w projekcie korzystają z zakupionego sprzętu.
Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni,
w III etapie realizacji projektu w ramach swoich zadań prowadził z przedstawicielami
przedszkoli i szkół konsultacje o charakterze instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi
wypożyczonego sprzętu. Instruktaże dla wszystkich placówek odbywały się w kwietniu
2022r. Działania te miały na celu przygotowanie osób korzystających ze sprzętu do właściwej
jego obsługi, tak aby był wykorzystywany w prawidłowy sposób i przynosił jak najlepsze
efekty dla funkcjonowania uczniów.

Korzystamy z wypożyczalni SCWEW 😊

Utworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dało szansę na skorzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Teraz służy on między innymi uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie.

Specjalistyczny sprzęt w postaci siedzisk relaksacyjnych trafił do naszej szkoły i doskonale sprawdza się jako miejsce odpoczynku podczas przerw. Sprzęt służy także skutecznemu prowadzeniu zajęć integracyjnych zgodnie z ideą edukacji włączającej. Uczniowie i nauczyciele korzystają także z gier: Dixit, Scrabble, Jenga oraz innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ułatwiających realizację procesu kształcenia i wspomagających indywidualizację pracy. Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni, poprzedził wypożyczenie sprzętu konsultacjami o charakterze instruktażu w zakresie jego prawidłowej obsługi.

 W ten sposób I LO w Węgrowie zapewnia swoim uczniom warunki do rozwijania ich indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić młodym ludziom pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz satysfakcjonujące włączenie w życie społeczne.

korzystamy-z-wypo-yczalni-SCWEW