I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Pączek łączy
24 lutego w Tłusty Czwartek obchodziliśmy w I LO Dzień pączka, który odbywał się pod hasłem: „Pączek łączy, bo da się podzielić”. Uczniowie podejmowali rozmaite aktywności, by pokazać, że współpraca, umiejętność dzielenia się i empatia przynoszą pozytywne rezultaty. Tworzyli pomysłowe prace, których motywem przewodnim były hasła: „Pączek łączy”, „Niech, co dobre pączkuje”, „Szkoda, że pączki nie rozmnażają się przez pączkowanie”. W ten sposób dowiedli, że piękną polską tradycję można połączyć z kreatywnymi działaniami, które przynoszą radość innym i pełnią funkcję integracyjną, zgodnie z hasłem: „Podziel się pączkiem! Niech, co dobre, pączkuje!”


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”