I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Zarząd Rady rodziców
Skład Zarządu Rady Rodziców
I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie w roku szkolnym 2021/2022:

Pani Agnieszka Królasik – Przewodnicząca

Pani Iwona Bronisz – Zastępca Przewodniczącej

Pani Agnieszka Kądziela - Biernat – Zastępca Przewodniczącej

Pani Wioletta Cholewa - Baranowska - Sekretarz

Pan Paweł Chrupek - Skarbnik

Zapraszamy do kontaktu za pomocą e-dziennika.