Dziś poniedziałek, 20 maja 2024r.
A - / A+

Fundusze Rady Rodziców

Fundusze RR
Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 100 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm.

Nr konta Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

08 9236 0008 0000 0778 2000 0010

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski