Fundacja Stypendialna
im. Bolesławy i Pawła Basików

Wykaz absolwentów

 

Wykaz absolwentów

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

Stypendystów Fundacji Stypendialnej

 im.  Bolesławy  i  Pawła  Basików

 

 L.p.

Imię

 i nazwisko

Zamieszkały/a/

Okres  otrzymywania

stypendium

Kierunek studiów

Uczelnia

1.

 

Elżbieta Rogala

Krypy

2007/2008

2008/2009

Filologia polska

Kulturoznawstwo

Akademia Podlaska

w Siedlcach

2.

Magdalena Piotrowska

Borzychy

2008/2009

2009/2010

Fizjoterapia

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

3.

Katarzyna Rogala

Krypy

 2008/2009

2009/2010

2011/2012

 Budownictwo

SGGW

 w Warszawie

 4.

 Ilona Musiał

Wyszków

2012/2013

Filologia polska

Uniwersytet Warszawski


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3

07-100 Węgrów

tel./fax: (0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski