Fundacja Stypendialna
im. Bolesławy i Pawła Basików

Wykaz absolwentów

 

Wykaz absolwentów

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

Stypendystów Fundacji Stypendialnej

 im.  Bolesławy  i  Pawła  Basików

 

L.p

Imię i nazwisko

Zamieszkały/a/

Okres otrzymywania stypendium

Kierunek studiów

Uczelnia

1.

Rudnik Sylwia

Starawieś

2002/2003 2003/2004

Historia

Akademia Podlaska w Siedlcach

2.

Elżbieta Rogala

Krypy

2007/2008 2008/2009

Filologia Polska Kulturoznawstwo

Akademia Podlaska w Siedlcach

3.

Magdalena Piotrowska

Borzychy

2008/2009 2009/2010

Fizjoterapia

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

4.

Katarzyna Rogala

Krypy

2008/2009 2009/2010 2011/2012

Budownictwo

SGGW w Warszawie

5.

Ilona Musiał

Wyszków

2012/2013

Filologia polska

Uniwersytet Warszawski

6.

Jakub Murawski

Tończa

2013/2014

Inżynieria Lądowa i Geodezja

Wojskowa Akademia Techniczna

7.

Łukasz Gzowski

Starawieś

2013/2014 2014/2015

Wydział: Samochody i Maszyny Robocze

Politechnika Warszawska

8.

Anna Leszczyńska

Starawieś

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Wydział: Ekonomii i Zarządzania

Uniwersytet Białostocki

9.

Gabriela Jankowska

Starawieś

2017/2018 2018/2019

Wydział Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3

07-100 Węgrów

tel./fax: (0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski