I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
Loading
Dziś piątek, 10 października 2015r.
A - / A+

Aktualności

Aktualizacja planu lekcji
2015-10-03
Aktualny plan w zakładce Dla uczniów.

Powrót po latach
2015-09-30

We wtorek 29 września odwiedził naszą szkołę pan Andrzej Sowa, dziennikarz Polskiego Radia, autor niezliczonej ilości audycji radiowych, publikacji prasowych na tematy historyczne, nasz absolwent z roku 1963. Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy od niego zestaw 68 audycji emitowanych na antenie Programu I Polskiego Radia z piękną dedykacją. Dziękujemy!


2D na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
2015-09-29

W środę 23.09.2015 odbyła się wycieczka edukacyjna klasy 2D na Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Uczniowie podzieleni na dwie grupy mieli okazję brać udział w trzygodzinnych warsztatach naukowych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeden zespół uczestniczył w zajęciach w Zakładzie Bromatologii, a drugi w Zakładzie Kosmetologii.
Na warsztatach w pierwszym zakładzie pt. „Ocena jakości naturalnych produktów pszczelich” uczniowie brali w udział w wykładzie w formie prezentacji naturalnych produktów pszczelich np.: miód, pierzga pszczela, mleczko pszczele. Po wykładzie określali odmiany naturalnych miodów metodą organoleptyczną. Oznacza to, że drugoklasiści kosztowali czterech rodzajów miodu i próbowali je rozpoznać za pomocą smaku. Po części teoretycznej przeszli do praktyki, czyli laboratoriów. Mieli do wykonania trzy ćwiczenia: oznaczanie zawartości wody w miodach metodą refraktometryczną, oznaczanie zawartości 5 – hydroksy- metylofurfuralu metodą HPLC oraz ocena jakości miodów z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni NIR.
Druga grupa miała trochę inne zajęcia. Mogli zrelaksować się przy testowaniu rożnych miodowych maseczek. Tytuł warsztatów w Zakładzie Kosmetologii to „ Miód i mleko”. Wykładowcy pokazywali zabiegi na bazie naturalnych składników: miodu i innych ( jogurtu, awokado, cukru). Natomiast licealiści wykonywali maseczki i peelingi na bazie naturalnych składników. Uczniowie wzbogaceni o praktyczną wiedzę wrócili do Węgrowa około godziny 17. Wszyscy zmęczeni, ale przede wszystkim zadowoleni z wycieczki z zapałem i chęcią wrócili do dalszej nauki, aby w przyszłości znaleźć się na studiach na Uniwersytecie w Białymstoku.


Dni Młodzieży
2015-09-22

14 września młodzież z naszego liceum wraz z opiekunami ks. Wojciechem Wysockim i p. Joanną Kowalczyk uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Serpelicach.
Pierwszym punktem spotkania była Droga Krzyżowa z rozważaniami i fragmentami filmu Mela Gibsona "Pasja" w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim.
W Serpelicach natomiast odbył się koncert ewangelizacyjny zespołu "Wyrwani z niewoli" połączony ze świadectwami nawrócenia członków zespołu.
Głównym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, który w homilii wypowiedział min. takie słowa: "Boga możemy czuć czystym sercem".
Spotkanie w Serpelicach przebiegało pod hasłem: "Błogosławieni czystego serca..." i było jednym z etapów przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.
Kilka zdjęć z wyjazdu dostępnych TUTAJ


Wymiana polsko-niemiecka 2016
2015-09-10

Szkoła partnerska: Europa Schule Erkelenz w pobliżu Kolonii, Akwizgranu i granicy belgijsko-holenderskiej
Dla kogo: dla wszystkich chętnych uczniów I lLO im. A. Mickiewicza
Język: Angielski lub Niemiecki
Czas pobytu: 5-7 dni
Koszt: 900 zł*
*Koszt może ulec zmniejszeniu
Zgłoszenia(wraz z uiszczeniem opłaty 900 zł): do 16 października 2015r. u p. Iwony Połaskiej
Termin: kwiecień-do Niemiec, Czerwiec - w Polsce.


WYPRAWKA SZKOLNA 2015
2015-09-02
Czytano: 162 razy.

W roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w liceach ogólnokształcących dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością ruchową - w tym afazją,
5. z autyzmem - w tym zespołem Aspergera,
6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły ponadgimnazjalnej,
7. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
8. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

wiecej

Rozpoczęcie roku szkolnego!
2015-08-27
ROZPOCZĘCIE roku szkolnego 2015/2016 ODBĘDZIE SIĘ
01.09.2015 o godz. 11.00
NA WEWNĘTRZNYM DZIEDZIŃCU SZKOŁY.

Centralny Szpital Kliniczny
2015-07-03

22 czerwca 2015r. delegacja z naszej szkoły wybrała się do Warszawy do szpitala przy ulicy Banacha. Kilku uczniów pod opieką pani Magdaleny Mamrot miało przyjemność brać udział w wykładach dr Emiliana Snarskiego – zastępcy kierownika Ośrodka Dawców Szpiku przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mogli oni zdobyć wiele ciekawych i cennych informacji na temat przeszczepiania szpiku i metod leczenia cukrzycy (pomysłodawcą jednej z nich – metody leczeni a za pomocą przeszczepu szpiku jest dr E. Snarski), a także działania szpitala i studiowania na kierunkach medycznych.

szpik1.jpg
szpik2.jpg
szpik3.jpg
szpik4.jpg
szpik5.jpg
 

MATURA W TERMINIE POPRAWKOWYM
2015-07-01

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna –25 sierpnia 2015r.(wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna(język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)–24–28 sierpnia 2015r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015r.


Regionalny program stypendialny
2015-07-01

Dnia 25 czerwca 2015 r. odbyła się prezentacja podsumowująca pracę stypendystek, Karoliny Niewiarowskiej i Dominiki Jabłońskiej, w ramach VII edycji projektu: "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Obie uczennice wygłosiły wspólną prezentację, w której opisały swoje działania podjęte w zakresie przyznanego stypendium, zrealizowane w roku szkolnym 2014/2015. Wyniki swojej pracy zaprezentowały na forum uczniów klasy Id i Ia.
Prezentacja podsumowująca roczną pracę stypendystek


 Wyswietlono: od 1 do 10 wiadomości z  382     wiecej >>
Newsletter

Zaproszenia na:
Localna Akademia Sieci CISCO
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski